Vi driver med rehabilitering av eldre hus til moderne standard er faglig krevende. Våre fagarbeidere har lang erfaring med rehabilitering og vil sørge for at bygningens særpreg beholdes, samtidig som huset oppfyller dagens krav til funksjonalitet og kvalitet. Vi tilbyr førsteklasses rehabliterings tjenester som helt eller delvis vil tilbakeføre bygget til den opprinnelige tilstanden. Med vår lange erfaring vet vi hva som er mulig å få til innenfor et gitt budsjett. Vi kan ta på oss hele eller deler av jobben .